Tytuł projektu: NlightninVR w Onkologii – BioCell Feedback Neuro System – Szansą na podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy Nlightnin Production sp. z o.o. na rynku światowym

Beneficjent: Nlightnin​​ Production​​ Sp.​​ z​​ o.o.

Partner: Fundacja​​ Hospicyjna

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0039/16

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego

Program: Regionalny​​ Program ​​Operacyjny ​​dla ​​Województwa​ ​Pomorskiego ​​na ​​lata 2014-2020

Oś​ Priorytetowa I.​​ Komercjalizacja ​​wiedzy

Działanie: 1.1 ​​Ekspansja​​ przez ​​innowacje

Poddziałanie: 1.1.1 ​​Ekspansja​​ przez​​ innowacje​ ​– ​​wsparcie​​ dotacyjne

Wartość​ projektu: 3​ ​049​ ​077,42​ ​PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 2​ ​882​ ​192,60​ ​PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2​ ​117​ ​697,75​ ​PLN

Cel projektu: Celem projektu B+R jest realizacja agendy badawczej, prowadząca do opracowania Systemu Virtual Reality (VR) – BioCell Feedback Neuro System, wspierającego psychoonkologię, wraz z oprogramowaniem i aplikacją na urządzenia mobilne i stacjonarne. VR daje ogromne możliwości zastosowania w medycynie, jest obrazem sztucznej rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznej, pozwala na otrzymanie reakcji zwrotnej systemu w połączeniu ze sczytywaniem biosygnałów pacjenta w czasie rzeczywistym. Obecnie VR w terapii wykorzystywana jest szeroko do leczenia zespołu stresu pourazowego, nie istnieją natomiast rozwiązania, które wspomagałyby leczenie nowotworów.

Planowane efekty: Zamierzeniem Nlightnin Production Sp. z o.o. jest wykorzystanie VR i biosygnałów do stworzenia optymalnego rozwiązania wspierającego wyobraźnię, wpływającego na biochemię mózgu, które byłoby wykorzystywane w psychoonkologii i rehabilitacji jako element komplementarny w stosunku do farmakologii.